Thủ tướng: Thị trường BĐS đang dư thừa nhà ở trung cao cấp

Các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh, có nhiều sản phẩm có uy tín trong nước và thế giới. Bộ Xây dựng đã đề xuất một số chủ trương, biện pháp bình ổn giá cát xây dựng, xuất khẩu cát, sử dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện làm vật liệu xây dựng…

Công tác quản lý đầu tư xây dựng chuyển biến tích cực. Công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị nề nếp hơn, cơ bản hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn. Một số đồ án quy hoạch liên vùng, chuyên ngành được lập và phê duyệt, đồng thời có các định hướng chiến lược đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Công tác xây dựng thể chế, tăng cường quản lý Nhà nước đã thu được kết quả tích cực như Ban hành nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hướng phân cấp mạnh cho các địa phương, giải quyết căn bản các vướng mắc trong thực hiện đầu tư xây dựng.

Thủ tướng đánh giá, Bộ Xây dựng là một trong những cơ quan đi đầu trong rà soát cắt giảm thủ tục hành chính; xây dựng thủ tục trực tuyến giảm 2/3 thời gian, tạo sự thông thoáng cho phát triển. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng 2 đồ án lớn, hoàn thiện hệ thống định mức đơn giá và quy chuẩn tiêu chuẩn… Đây công cụ căn bản phòng chống tham nhũng trong xây dựng.

Thủ tướng nhìn nhận, năm qua, thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bước đầu thực hiện tốt chính sách nhà ở xã hội. Lĩnh vực BĐS đã thu hút 3,3 triệu tỷ đồng vốn, trong khi đầu tư công 5 năm chỉ có 2,2 triệu tỷ đồng, tạo nên khối lượng giá trị lớn trong xây dựng. Đồng thời, ngành đã quan tâm tháo gỡ khó khăn cho chương trình hỗ trợ hộ nghèo, người có công có nhà ở góp phần ổn định an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Công tác đổi mới, tái cơ cấu cổ phần hóa doanh nghiệp được đẩy mạnh hơn. Nhiều đơn vị xây dựng đã đổi mới về khoa học công nghệ, có khát vọng lớn để phát triển. Công tác quy hoạch, tư vấn, giám sát tiến bộ, có nhiều công trình đẹp trên đất nước.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại mà ngành cần khắc phục như tốc độ xây dựng lớn nhưng tăng trưởng thấp; nhiều việc còn chậm so với yêu cầu; còn nhiều bức xúc trong xây dựng thể chế chính sách về xây dựng; chất lượng một số đồ án chưa đủ tầm nhìn và chưa phù hợp thực tiễn; có những trường hợp điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện, nhiều trường hợp chủ đầu tư can thiệp để điều chỉnh quy hoạch.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn còn nhiều bất cập. Cơ cấu hàng hóa BĐS chưa hợp lý, dư thừa sản phẩm nhà ở trung cao cấp, thiếu nhà ở giá rẻ và trung bình, chưa quan tâm đúng mức đến phát triển nhà ở xã hội.

Lĩnh vực vật liệu xây dựng còn nhiều bất cập như sản xuất chưa đáp ứng mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Ô nhiễm môi trường còn phổ biến. An toàn trong khai thác vật liệu chưa được quan tâm. Vấn đề khai thác cát và vật liệu thay thế còn nhiều bất cập.

Trước thực tế đó, Thủ tướng nhấn mạnh trong năm tới, ngành Xây dựng cần rà soát lại xem nhiệm vụ nào chưa thực hiện được. Tiếp tục tạo chuyển biến thực chất, rõ nét hơn nữa trong cơ cấu ngành Xây dựng.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đề ra, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP ngành Xây dựng là 9,2%. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng được hầu hết các công trình thiết yếu đạt chất lượng, thẩm mỹ, có giá cả cạnh tranh. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng.

Thủ tướng lưu ý, Bộ Xây dựng cần quan tâm chỉ đạo tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại hơn nữa để nâng cao hiệu quả cuộc cách mạng 4.0.

Trong quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng cần có bài toán để xử lý vấn đề tro xỉ thải trong các nhà máy nhiệt điện; có lộ trình dừng việc sử dụng amiang trắng; cổ phần hóa không để thất thoát vốn Nhà nước.

Bộ Xây dựng cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng thể chế, khẩn trương hoàn thiện để ban hành Luật Quản lý phát triển đô thị; hoàn thành điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam; cần có tư duy mới về xây dựng để phát triển lâu dài; kiểm soát tốt hơn nữa tiến trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, xây dựng đô thị gắn với phát triển hạ tầng xã hội.

 

Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành tăng cường hướng dẫn để đầu tư theo quy hoạch, khắc phục tình trạng quy hoạch tre, sớm trình đề án xây dựng trụ sở làm việc các Bộ, ngành, Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành đã có trụ sở mới, cần phải trả lại trụ sở cũ. Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về việc ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị.

Các chính sách của Bộ Xây dựng cần hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho địa phương, các tỉnh, thành phố, tăng cường kiểm tra giám sát trật tự đô thị, quan tâm thiết kế đô thị để quản lý cho có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ cần đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm; quan tâm kiểm soát thị trường BĐS, không để xảy ra tình trạng bong bóng BĐS; tiếp tục phát triển nhà ở xã hội; phấn đấu xuất khẩu xây dựng ra nước ngoài.

Tiếp đó, Thủ tướng lưu ý toàn ngành phải coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chống nhũng nhiễu trong toàn ngành, phải tạo ra môi trường thông thoáng cho mọi thành phần kinh tế, sát với doanh nghiệp, địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Xây dựng phải đóng góp vào việc Việt Nam trở thành một con hổ về kinh tế trong tương lai gần.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu toàn ngành quan tâm chăm lo để công nhân ở các công trường có một cái tết đầy đủ, ấm cúng.

Có thể bạn quan tâm